All posts by admin

18 Mar

INFOMATII COVID-19

Recomandari de la MAIVĂ RUGĂM SĂ NE SPRIJINIȚI PRIN DISTRIBUIREA ACESTOR RECOMANDĂRI

Protejați-vă, evitați contactul direct!

Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.
Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii.

Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.
Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.

Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.
În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.

Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane.
Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.

Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.
În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.

Evitați deplasările în țările care se confruntă cu număr mare de cazuri de infectări cu noul coronavirus (COVID-19) și descurajați întoarcerea în țară a persoanelor din zonele de risc, respectiv din țările cu număr mare de cazuri cu noul coronavirus. Date actualizate în timp real despre țările vizate pot fi obținute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv „Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”
În cazul în care călătoriți într-o țară expusă infecției cu noul coronavirus există riscul ca la momentul revenirii în țară, în funcție de actualizarea zonelor roșii/galbene, să fie necesar să rămâneți în carantină/izolare la domiciliu timp de 14 zile, împreună cu familia.
În mod obligatoriu, românii care se întorc în țară din zone de risc vor trebui să intre în autoizolare la domiciliu, ceea ce presupune ca întreaga familie să facă același lucru.

Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line.
Transmiterea virușilor se realizează într-o pondere semnificativă prin intermediul banilor, cu care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane.

Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această posibilitate oferită de angajator.
Există recomandări din partea Ministerului Muncii, în atenția angajatorilor, pentru flexibilizarea programului de lucru pentru angajați și prezentarea eventualelor opțiuni legale pe care le au la dispoziție. Detalii, aici: https://bit.ly/2TGyV8d

Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. Folosiți masca de protecție doar în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, pentru a-i proteja pe ceilalți.
Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.
Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.
Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.
Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.
Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă.
Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.
Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.
NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.
NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.
Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.
Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.

Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul coronavirus(COVID-19) este vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăți în respirație).
Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu au cunoștință de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.
Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!
Puteți obține detalii dacă sunați la 0800.800.358, care este un număr de informare, nu este un număr de urgență.
Doar în cazul urgențelor sunați la 112!

Protejați-vă apropiații, nu-i expuneți!

Evitați, cu prioritate, expunerea persoanelor în vârstă (peste 65 de ani) și a celor cu imunitate scăzută/boli asociate către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală, în zone aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane.
Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer).
În Italia, până pe 9 martie, mai mult de jumătate din cazurile de infecție s-au înregistrat la persoane de peste 65 de ani și aproximativ 90% din decese au survenit la pacienți de peste 70 de ani.
Nu s-a înregistrat niciun deces la pacienți cu vârsta sub 40 de ani și un singur deces între 40 și 50 de ani.
În cazul tinerilor și al copiilor (0-18 ani) a fost înregistrată cea mai mică rată de infectare cu noul coronavirus, respectiv 1,4%.

Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată (zona roșie sau zona galbenă) și care nu se află în izolare.
Manifestați o atitudine preventivă față de orice caz, întrucât răspândirea virusului este posibilă și din partea persoanelor care nu manifestă simptome specifice.

Semnalați imediat medicului de familie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus (COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. Detalii pot fi obținute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv „Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”, actualizată periodic.
În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112.

Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență.
Există riscul, în cazul în care sunteți purtător al virusului, să transmiteți și altor persoane noul coronavirus.
Este de preferat să rămâneți la domiciliu, iar transferul către spital să se realizeze în mod organizat, respectând toate măsurile de izolare.

Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu respectați cu strictețe recomandările autorităților, NU părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioada celor 14 zile, NU primiți vizitatori și NU intrați în contact apropiat cu eventualele persoane care vă furnizează alimente sau produse.
În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului.

Grupul de Comunicare Strategică

23 Oct

INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA

NR. 3648 DIN 23.10.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

COMUNA DEALU MORII, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect Proiectare și Executie REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DEALU MORII, JUDETUL BACAU
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta de la sediul autoritatii contractante.
Termen limita de depunere oferte 28.10.2019, ora 12, la sediul Primariei Comunei Dealu Morii, in plic sigilat.

1. Categoria de produse/servicii/lucrari: SERVICII SI LUCRARI

2. Clasificare Coduri CPV :

CPV 45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice
CPV 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev.2)
CPV 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
CPV 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică

3. Valoarea estimată a contractului este de 422.815,00 LEI
Din care: servicii de proiectare si asistenta tehnica = 12.315,00 lei
Lucrari de executie 410.500,00 lei

4. Procedura de achiziție conform legii : Achizitie directa
5. CRITERII DE ATRIBUIRE Pretul cel mai scazut (conform art. 187 alin 3 lit a) din Legea 98/2016).
Pretul ofertei este ferm in lei si nu se actualizeaza.
6. Durata contractului: 6 luni, din care:
Servicii de proiectare – 1(una) lună de zile
Lucrari de execuție + asistența tehnică din partea proiectantului – 5 luni.

• Preturile vor fi ferme, in lei fara TVA. Oferta va fi prezentata in limba romana si va avea termen de valabilitate de minim 30 de zile.
• Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din – prețul contractului.
• Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.
• Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG 395/2016.

In cazul in care sunteti interesati de contractul mai sus mentionat asteptam oferta dvs continand urmatoarele documente:

A. Documente minime de calificare:
• Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
• Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
• Declaratie privind neincadrarea in prevederile de la art. 167 din Legea 98/2016
• Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
• Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate aferent prezentului contract. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia.Forma de prezentare: original sau copie lizibilă stampilata, semnata de catre reprezentantul legai al ofertantuiui si continand mentiunea “conform cu originalul”.
Ofertantii/ ofertantii asociati/ tertii sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr.98/2016.
Ofertantii asociati/ tertii sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura trebuie sa depună documentele minime de calificare solicitate .

B. Oferta tehnică va fi intocmită conform instructiunilor din Caietul de Sarcini.

C. Oferta financiara va fi intocmită conform instructiunilor din Caietul de Sarcini

Documentele completate in mod corespunzator, vor fi prezentate și vor constitui oferta completa:
1. documentele enumerate la conditii de participare;
2. propunerea tehnică;
3. oferta financiara.

Informatii suplimentare: Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de ofertare.

Modul de prezentare a ofertei: Documentele ce alcatuiesc oferta completa se vor depune pana la data de 28.10.2019, ora 12.00 la Sediul autoritatii contractante, COMUNA DEALU MORII, JUDETUL BACAU – PRIMARIA, in plic sigilat, semnate si stampilate.
Ofertele financiare se vor depune și in catalogul electronic SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor cu titlul REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DEALU MORII, JUDETUL BACAU si se vor mentine 30 de zile. Pentru a asigura identificarea ofertelor depuse in catalogul SEAP, operatorii economici interesati sunt rugati sa transmita un e – mail la adresa primarie@dealumorii.ro in care sa confirme participarea la procedura si sa mentioneze coordonatele de incarcare a ofertei (denumirea pozitiei, numar de referinta, data si ora la la care a fost postata oferta in catalogul electronic SEAP).
Sursa de finanţare: PNDL SI BUGET LOCAL.

COMUNA DEALU MORII
PRIMAR,

SAVIN GABRIEL