Anunturi Contabilitate- Impozite si Taxe

ROMANIA

JUDETUL BACAU

COMUNA DEALU MORII

 

 cont unic amenzi

 

ANUNT FOARTE IMPORTANT !

 

Cont unic plata amenzi contraventionale

 

 

 

Avand in vedere prevederile Legii NR. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, coroborate cu prevederile din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si OMDRAPFE NR. 7166/2017,Incepand cu luna septembrie 2018 pentru Comuna DEALU MORII , CIF 4352913,contul unic  pentru incasarea amenzilor contraventionale este  –     RO75TREZ07121A470400XXXX,

DESCHIS LA TREZORERIA PODU TURCULUI, reprezentând “Sume încasate pentru bugetul local in contul unic in curs de distribuire

cont unic amenzi